Podpisanie umowy z Wykonawcą dla zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w m. Konarzew droga powiatowa 5500P”

W dniu 08 lipca 2021r siedzibie naszej jednostki odbyło się podpisanie umowy dla zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w m. Konarzew droga powiatowa 5500P”.

Inwestycja prowadzona będzie na długości 1550mb

Wykonawcą robót jest firma Brukarstwo i Handel Włodzimierz  Kasprzak z Koźmina Wlkp.