Dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2021

Dnia 21.04.2021r. została opublikowania przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki lista zadań przyjętych do dofinansowania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na której znalazły się poniższe inwestycje realizowane na terenie Powiatu Krotoszyńskiego:
1. Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w m. Konarzew droga powiatowa 5500P ( zadanie do realizacji 2021r.)

Całkowita wartość  inwestycji    3.830.699,79zł

Wartość dofinansowania z RFRD – 1.405.341,47 zł

Długość inwestycji 1,489km

2. Budowa łącznika drogowego ulic Koźmińskiej i Mahle w Krotoszynie ( zadanie do realizacji 2021 i 2022 roku)

Całkowita wartość  inwestycji   16.503.199,94 zł

Wartość dofinansowania z RFRD –  8.686.218,86 zł

Długość inwestycji 1,125km

Wnioski na w/w inwestycje zostały w całości napisane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie.