Informacja o inauguracji projektu nr WND-RPWP.02.02.02-30-100/10 "Przebudowa ulicy Osadniczej nr 5214P w Krotoszynie od ul. Kobylińskiej ( droga krajowa nr 36 ) do ul. Szosa Benicka nr 4918P".


Dnia 30. września 2011 r. w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Krotoszynie odbyła się inauguracja projektu pn. "Przebudowa ulicy Osadniczej nr 5214P w Krotoszynie od ul. Kobylińskiej ( droga krajowa nr 36 ) do ul. Szosa Benicka nr 4918P".

W inauguracji udział wzięli:
 • Krzysztof Kaczmarek - Wicestarosta Krotoszyński
 • Wiesław Popiołek - Członek Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego
 • Andrzej Piesyk - Członek Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego
 • Juliusz Poczta - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krotoszyńskiego
 • Jan Szyszka - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krotoszyńskiego
 • Edward Kozupa - Sekretarz Powiatu Krotoszyńskiego
 • Franciszek Marszałek - Dyrektor Departamentu Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego w Krotoszynie
 • Stanisław Szpoper - Przewodniczący Rady Osiedla Nr 4 w Krotoszynie
 • Krzysztof Jelinowski - Dyrektor Powiatowego Zarządu dróg w Krotoszynie
 • Wiesława Czuszke - Główny Księgowy PZD Krotoszyn
 • Martyna Misiak-Jęch - Referent PZD Krotoszyn
 • przedstawiciele prasy lokalnej
Dyrektor PZD Krotoszyn poinformował zebranych, że dnia 24.08.2011 r. Powiat Krotoszyński podpisał umowę na dofinansowanie w/w inwestycji. Koszty kwalifikowane wg kosztorysu inwestorskiego to - 3.040.691,93 zł, w tym dofinansowanie - 3.040.691,93 zł. Koszty niekawlifikowalne to 136.968,75 zł. Wartość tych kwot ulegnie zwiększeniu po zakończeniu procedór przetargowych.

W/w inwestycja obejmować będzie:
 • przebudowę drogi na długości 1.040 mb
 • przebudowę chodników na długości 2 km
 • wykonanie 1 wyniesionego skrzyżowania ( ul. Osadnicza z ul. Spokojną )
 • wykonanie 1 podwyższonego przejścia dla pieszych.
W ramach prac w części jezdnej rozebrana zostanie stara konstrukcja nawierzchni i wykonana zostanie nowa podbudowa z warstwą wiążącą i ścieralną tak, jak przewidziano to w dokumentacji technicznej.Siedziba:
Powiatowy Zarząd Dróg
w Krotoszynie
ul. Transportowa 1
63-700 Krotoszyn

Kontakt:
tel,(fax): (62) 722-65-31
e-mail: biuro@pzdkrotoszyn.pl


Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie   |   63-700 Krotoszyn - ul. Transportowa 1
Copyright (c)2007 www.pzdkrotoszyn.pl   |   Design by Robjack s.c.