Informacja Dyrektora PZD z dnia 16 czerwca2020r.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Krotoszynie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko zastępcy dyrektora ds.  organizacyjno – administracyjnych

Wszelkie informacje dostępne na stronie http://bip.pzdkrotoszyn.pl w zakładce sprawy kadrowe

Dokumenty należy składać  do 30.06.2020 do godz. 15:00