Komunikat z dnia 20.10.2020r.

Szanowni Państwo,

 

W związku ze zwiększającą się liczbą osób zakażonych koronawirusem na terenie powiatu, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców i pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Krotoszynie, zwracam się z prośbą o ograniczenie osobistego załatwiania spraw   w Zarządzie do naprawdę niezbędnych. Jeśli mają Państwo możliwość, proszę o korzystanie  w zakresie składanych wniosków i pism z e-usług, e-PUAP, operatora pocztowego bądź poczty elektronicznej.

Informuję także, że Biuro Strefy Płatnego Parkowania jest czynne w godzinach 9.00-18.30.

Jeśli załatwienie sprawy wymagają Państwa obecności, proszę o bezwzględne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, tj. obowiązek zakrywania nosa i ust, dezynfekcja rąk przy użyciu płynów dostępnych na terenie urzędu lub korzystanie z rękawiczek jednorazowych oraz zachowanie dystansu 1,5 m od innych osób. Stosowne informacje zamieszczone są na drzwiach wejściowych do budynków, jak również na korytarzach.

Obecnie obsługa klientów Powiatowego Zarządu Dróg w Krotoszynie odbywa się bez zmian. Jednakże z uwagi na zmieniającą się sytuację epidemiczną na terenie powiatu i kraju, mogą zostać wprowadzone ograniczenia.

Wszelkich niezbędnych informacji z zakresu spraw realizowanych
w Powiatowym Zarządzie Dróg można uzyskać pod numerem telefonu 62 722 65 31.

 

Krzysztof Jelinowski

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg

w Krotoszynie