Nowa droga powiatowa w miejscowości Rozdrażewek

Dnia 4 lipca 2019r. dokonano odbioru poszerzenia drogi powiatowej w miejscowości Rozdrażewek

W odbiorze uczestniczyli:

Pan Paweł Radojewski – Wicestarosta Powiatu Krotoszyńskiego

Pan Mariusz Dymarski – Wójt Gminy Rozdrażew

Pan Henryk Jankowski – Radny Rady Powiatu Krotoszyńskiego

Pan Tadeusz Olejniczak – Naczelni Wydziału Komunikacji

Pan Franciszek Szkudlarek – Inspektor nadzoru

Wykonawcy robót oraz przedstawiciele Powiatowego Zarząd Dróg w Krotoszynie.

Zakres robót obejmował poszerzenie drogi powiatowej na długości 548m z utwardzeniem poboczy i kopaniem rowów.

Wykonawcą robót była firma ZUH Damian Wojtkowiak z Bożacina

Całkowita wartość zadania wynosiła 105.939,00 zł

Dyrektor Powiatowego Zarząd Dróg w Krotoszynie przedstawił  szczegóły tej inwestycji. Podziękował Radzie Powiatu i Radzie Gminy Rozdrażew za zabezpieczenie środków, słowa podziękowania skierował także  do wykonawcy robót.