Podpisanie umowy z WUW dla zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w m. Konarzew droga powiatowa 5500P”

W dniu 16 sierpnia 2021r w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się podpisanie umowy o dofinansowanie dla zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w m. Konarzew droga powiatowa 5500P”.

Kwota dofinansowania: 812.646,68zł

Kwota całkowita inwestycji: 2.442.023,23 zł