Przebudowa drogi powiatowej Roszki – Koźminiec od km 0+000 do km 0+454 – dokończenie

W dniu 17.09.2020r. odbył się oficjalny odbiór zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Roszki – Koźminiec od km 0+000 do km 0+454 – dokończenie”.
Wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowe MARZYŃSKI.
Wartość robót 310.470,32zł.
Dofinansowanie Gminy Krotoszyn 120.000,00zł
Zakres prac 454mb