Przebudowa ulicy Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim

W dniu 30.12.2019r. odbył się oficjalny odbiór zadania pn. „Przebudowa ulicy Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim”.
Wykonawcą robót była firma Gembiak-Mikstacki Sp.j..
Wartość robót ok 1.294.062,42zł.

Dofinansowanie Gminy Koźmin 640.000,00zł

Zakres prac to 867m