Remont chodnika ul. Krotoszyńska w Rozdrażewie oraz korekta wysepki przy kościele

W dniu 17.09.2020r. odbył się oficjalny odbiór zadania pn. „Remont chodnika ul. Krotoszyńska w Rozdrażewie oraz korekta wysepki przy kościele”.
Wykonawcą robót była firma Gembiak-Mikstacki Sp.j..
Wartość robót 44.277,22 zł.

Dofinansowanie Gminy Rozdrażew 24.000,00zł