Remont chodnika w miejscowości Nowa Wieś

W dniu 10.03.2020r. odbył się oficjalny odbiór zadania pn. „Remont chodnika w miejscowości Nowa Wieś”.
Wykonawcą robót była firma Mal-Pol
Wartość robót 267.185,81 zł.

Dofinansowanie Gminy Rozdrażew 112.500,00zł