Remont przepustu drogowego – droga powiatowa nr 5158P w m. Roszki

W dniu 30.12.2019r. odbył się oficjalny odbiór zadania pn. „Remont przepustu drogowego o średnicy 150 cm – droga powiatowa nr 5158P w m. Roszki”.

Wykonawcą robót była firma ROLMET z Grochowy.
Wartość robót ok 200.000,00 zł.